การวินิจฉัยเครื่องยนต์และกระปุกเกียร์

  • ข้อผิดพลาดในการอ่านโดยสแกนเนอร์ ;
  • การตรวจสอบเครื่องยนต์ ;
  • การวัดการบีบอัด ;
  • การตรวจสอบระดับของของเหลวในการทำงาน ;
    ค่าใช้จ่าย:จาก 1,950 BTH
th Thai
X