การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์

  • อ่านข้อผิดพลาด ;
  • การถอดรหัสข้อผิดพลาด ;
  • รีเซ็ตข้อผิดพลาด ;
  • พารามิเตอร์การควบคุมการอ่าน ;
    ราคา:เริ่มต้น 1,950 BTH
th Thai
X